LỌC Y

 Lọc Y ( Y strainer) là thiết bị dùng để giữ lại những vật hay lưu chất có kích thước lớn, không đạt yêu cầu và đồng thời cho những vật hay lưu chất đạt yêu cầu của hệ thống được cho qua thiết bị.

Tiêu chuẩn của Lọc Y tốt

– Lưới lọc được đặt chính xác không có rò rỉ.
– Dễ dàng làm sạch hoặc thay thế các bộ phận.
– Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng thấp
 

Copyright © 2018 Asia Valves. All rights reserved.