028 22 63 8989
asia_sales@ms.asiavalves.com.vn
Sunrise Building, 33 Nguyen Huu Tho, District 7, HCMC
Phụ Kiện Đường Ống
Asia Valves cung cấp phụ kiện đường ống như:
- Co (Elbow).
- Tê (Tee).
- Bầu giảm đồng tâm, lệch tâm (Centric reducer, Eccentric reducer).
- Măng xông (Union).
- Khớp nối mềm (Flexible Joint).
- Khớp nối giãn nở (Expansion Joint).
product size :
price:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Phụ Kiện Đường Ống
1496
price:Liên hệ
Gasket - Ron
1497
price:Liên hệ
Mặt Bích - Flange
1494
price:Liên hệ
Ống - pipe
1495
price:Liên hệ
Copyright © 2018 Asia Valves. All rights reserved.