Danh mục
VAN AN TOÀN

Van an toàn (safety valve) là một thiết bị dùng để bảo vệ hệ thống trong trường hợp áp suất vượt quá áp suất cài đặt của hệ thống.

Van an toàn thường là một thiết bị bảo vệ cuối cùng khi các thiết bị như công tắc áp suất, hệ thống điều khiển áp suất bị ngưng tác dụng.

Van an toàn
1487
price:Liên hệ
Copyright © 2018 Asia Valves. All rights reserved.